אופ"א חוברת לכדור הזהב: מה המשמעויות?

כתבות באותו נושאנחתם חוזה מיזוג עם הפראנס פוטבול שיעניק לפרס ניחוח גלובלי יותר. ההסברלהמשך קריאה