בעקבות ההחלטה בהאג: ישראל תתקשה להשיג את המטרות הצבאיות שהציבה ברפיח

כתבות באותו נושאהצו שפורסם על ידי בית הדין אוסר על ישראל להמשיך לפעול ברפיח, באופן שמעמיד בסכנה חמורה אזרחים פלסטינים. מדובר בצו שקושר את ידיה של ישראל, וגם הדרישה להשאיר את מעבר רפיח פתוח תקשה על הלחימה. ישראל תשאף כעת למנוע את אשרור הצו במועצת הביטחוןלהמשך קריאה