בית בריאות חצבת בישראל: 4,306 איש חלו מתחילת התפרצות המחלה