בית בריאות פיתוח ישראלי: כיסא הגלגלים שיעמיד נכים על הרגליים