"דחיקת הציבור": הממשלה אישרה סופית את הגדלת נציגיה במוסדות התכנון

כתבות באותו נושא


אורית סטרוק ויצחק וסרלאוף

הממשלה אישרה את התיקונים לחוק התכנון והבנייה, המאפשרים להוסיף למועצה הארצית את נציגי שרת ההתיישבות סטרוק והשר לפיתוח הנגב וסרלאוף. החברה להגנת הטבע: צעד נוסף לדחיקת הציבור מתהליך קבלת ההחלטות בתחום התכנוןלהמשך קריאה