המכללה האקדמית ספיר מודיעה: רוב כספי התקומה יועברו למימון שכר לימוד לסטודנטים

כתבות באותו נושאכחלק ממהלך לשיקום הנגב המערבי, המכללה האקדמית ספיר מודיעה כי החל משנת הלימודים הקרובה תוענק מלגה לשכר לימוד מלא לסטודנטים בשנה הראשונה. בנוסף, לראשונה בעוטף עזה יוקמו שתי פקולטות חדשות למקצועות הרפואה ולטכנולוגיות מתקדמותלהמשך קריאה