בית חדשות בארץ בירושלים 10.5% קיבלו מנה ראשונה, בתל אביב 19.8% | נתוני החיסונים
שינוי גודל גופנים