בית חדשות בארץ בעקבות המשך מחלוקת מינויי הבכירים: ישיבת הממשלה לאישור המפכ"ל נדחתה
שינוי גודל גופנים