בית חדשות בארץ הישראלית שחצתה לסוריה: התצפיות לא זיהו את הצעירה, המפקדים לא ייענשו
שינוי גודל גופנים