בית חדשות בארץ הנהלת קק"ל אישרה את ההחלטה שתאפשר לה לפעול רשמית להרחבת התנחלויות
שינוי גודל גופנים