בית חדשות בארץ העברת המושכות נמשכת: ביידן יקבל את תדריכי הבית הלבן
שינוי גודל גופנים