בית חדשות בארץ יום העשורא: שיעים פגעו בעצמם עד זוב דם