בית חדשות בארץ כוכבי בירך על איסור הקרנת "ג'נין ג'נין": אסור שחופש הביטוי יאפשר ביזוי
שינוי גודל גופנים