בועז רם מונה ל-VP Product בחברת האינשורטק Fairmatic

כתבות באותו נושארם שימש סמנכ"ל ניהול מוצר ב-Bizzabo, סמנכ"ל שיתופי פעולה טכנולוגיים ב-Datorama וסיילספורס, מנהל קבוצת מוצר ב-Adobe, דירקטור ניהול מוצר ב-TubeMogul , מנהל מוצר ב-Yahoo ודירקטור שיווק מוצר ב-Sizmek, כיום אמזוןלהמשך קריאה