השנה האיומה של השקל – איבד 14.5% מתחילת השנה

כתבות באותו נושאזוהי השנה הגרועה ביותר לשקל מזה שני עשורים – משער של 3.36 בינואר ל-4.02 הבוקר. במידה וייפתחו חזיתות נוספות, יש חשש לפיחות חד נוסףלהמשך קריאה