למ"ס: שיעור האבטלה באוקטובר כולל חל"ת הגיע ל-9.6%

כתבות באותו נושא


לשכת עבודה

לפי הנתונים, במשק נותרו רק כ-150 אלף מובטלים על פי ההגדרה הרגילה, אך כשמוסיפים להם את ה"נעדרים זמנית" מגיעים כבר ליותר מ-400 אלף. נתון זה לא כולל את אנשי המילואים שנעדרים מעובדתםלהמשך קריאה