משרד האנרגיה בדרך להסיר חסם לפתיחת התחרות בשוק החשמל

כתבות באותו נושא
המשרד הודיע על הסרה מסתמנת של מגבלת המונה החכם, המגבילה את יכולת ניוד החשמל • כתוצאה מכך, כל אחד מ־3.1 מיליון הלקוחות הפרטיים והעסקיים יוכל החל מהרבעון השלישי של השנה לנייד את החשמל שלו לחברה אחרתלהמשך קריאה

דין שמואל אלמס