שר האנרגיה הורה על הסרת חסם מרכזי שמנע את האפשרות להתנתק מחברת החשמל

כתבות באותו נושארשות החשמל הונחתה לאפשר לצרכנים לעבור בין ספקי החשמל גם אם לא הותקן אצלכם מונה חשמל חכם, כפי שנדרש עד כה • במשרד האנרגיה מעריכים כי האפשרות לעבור בין יצרני חשמל תביא לירידה של 5%-20% בעלויות החשמל למשקי הבית • מתי זה יקרה? לא לפני יוני השנהלהמשך קריאה