בית חדשות בארץ כל 55 שעות מתגלה גופת קשיש ערירי בישראל. בלי הקורונה המצב היה גרוע יותר
שינוי גודל גופנים