בית חדשות בארץ ללא קביעה לאפליה: העליון פסל החלטה לסגור קאנטרי רק לתושבים מקומיים
שינוי גודל גופנים