בית חדשות בארץ למרות אכיפה נרחבת בחברה הערבית, ב-2020 הוגשו רק כ-30 כתבי אישום על רצח
שינוי גודל גופנים