בית חדשות בארץ מסמכים מטלטלים: עדויות הקורבן על מעללי הגרוש שנה וחצי לפני הרצח
שינוי גודל גופנים