בית חדשות בארץ מפקד פיקוד הדרום, הרצי הלוי, ימונה לסגן הרמטכ"ל
שינוי גודל גופנים