בית חדשות בארץ משפחות ילדי תימן לא מסתפקות בפיצוי: "לפתוח את המסמכים החסויים"
שינוי גודל גופנים