בית חדשות בארץ נתוני הקורונה: 4,488 מאובחנים חדשים מחצות; שיעור החיוביים – 6%
שינוי גודל גופנים