בית חדשות בארץ נתוני הקורונה: 9,388 אובחנו אתמול, שיעור החיוביים – 7.9%
שינוי גודל גופנים