בית חדשות בארץ סגירת הליגות מעידה על בורות, או גרוע מכך: על חוסר אכפתיות / טור
שינוי גודל גופנים