בית חדשות בארץ סימנים לתכנון מוקדם בפריצה לקפיטול, צ'אק נוריס: "לא הייתי שם"
שינוי גודל גופנים