בית חדשות בארץ עדי שנפל אל מותו ממצוק נטמן: "איש הברזל, הרוך והחמלה"