בית חדשות בארץ פרקליט המדינה בעד פסילת עוצמה יהודית, היועמ"ש התנגד