בית חדשות בארץ ראשי רשויות ומנהלי מלונות בצפון: "דורשים לפתוח את התיירות, גם מלונות הגליל הם איים ירוקים"
שינוי גודל גופנים