בית חדשות בארץ שידור חי מהכנסת: הצבעה על חוק המצלמות בקריאה ראשונה