בית חדשות בארץ 2 הרוגים מירי מחוץ לבית כנסת בגרמניה, טורקיה פלשה לסוריה והוכרזו זוכי נובל לכימיה | כותרות כיפור