בית חדשות מן העולם ארה"ב: דוב פרץ לבית – ונמלט דרך חור בקיר