בית חדשות מן העולם "הנערה בכחול": איראנית הציתה את עצמה במחאה על איסור צפייה בכדורגל