בית חדשות מן העולם טראמפ בגד בכורדים, והותיר לאויביה של ארה"ב לחלק את השלל