בית כלכלה בן הוכיח: דירה שנרשמה על שם אימו שייכת לו
שינוי גודל גופנים