בית כלכלה בנק ישראל אישר את הקמת הבנק הדיגיטלי של אמנון שעשוע ומריוס נכט