בית כלכלה בנק ישראל משנה מדיניות ברכישות המט"ח ומפיל את השקל
שינוי גודל גופנים