בית כלכלה ועדת הערר בירושלים: "יש לאזן בין תכלית הפטור מהיטל השבחה לבין ניצולו לרעה"
שינוי גודל גופנים