בית כלכלה יורשי קרקע נדרשו לשלם אגרה על 37 שנים
שינוי גודל גופנים