בית כלכלה מגדל בדרך להצטרף ללאומי ודיסקונט בהלוואת ה-300 מיליון דולר לאל על
שינוי גודל גופנים