בית כלכלה מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% באוקטובר; הדירות הוזלו ב-0.2%
שינוי גודל גופנים