בית כלכלה מושבניקית הפעילה מסעדה בשטח חקלאי – ונתבעה
שינוי גודל גופנים