בית כלכלה עובדי סלקום הפסיקו את עבודתם: "ערוכים למלחמה על הבית"