בית כלכלה תחרות לתנובה? רפתני הקיבוצים הקימו קואפרטיב חלב חדש
שינוי גודל גופנים