בית מדע וטכנולוגיה האלגוריתם שימנע את חדירת המחבלים הבאה