מצב הטבע בישראל: שני שלישים ממיני היונקים ושליש ממיני העופות בסכנת הכחדה

כתבות באותו נושא
לפי דו"ח התוכנית הלאומית להערכת מצב החיות והצמחים במדינה, פיתוח לצורך דיור וחקלאות, מיני פולשים ומשבר האקלים הם בין הגורמים המובילים לפגיעה החמורה במגוון הביולוגי. לשימור מינים שונים של בעלי חיים חשיבות גדולה לבריאות המערכת האקולוגית כולהלהמשך קריאה

צפריר רינת