משק במשבר: הוצאות של 80 מיליארד שקל וחשש מקריסת ענף הנדל"ן

כתבות באותו נושאכמעט חודש לאחר השבת השחורה עלויות המלחמה צפויות להגדיל את הגירעון פי ארבעה מהתחזית המקורית של בנק ישראל. ענפים רבים סובלים מהאטה בפעילות העסקית והחשש הוא שהתרסקות שוק הדיור תשפיע על מעגלים נרחבים ואף תפגע בבנקים. בתחום התעסוקה: חשש שמתווה האוצר יעודד הוצאה המונית לחל"תלהמשך קריאה