בית נדל"ן הפיל הצבעוני של רחובות: האם השוק העירוני החדש ייפתח?